JA.nauczycielka


nauczycielka przedszkola 👧🏻👧🏼👦🏼👦🏻
nauczycielka języka angielskiego 👋🏻
oligofrenopedagog🎨🎈
pomoce edukacyjne 🎲🖍

Kontakt